18Jan

Đăng ký công đức miền Bắc

Công ty Orenji cần tìm người đi công đức giúp cty: mỗi chùa/đình/đền/miếu/nhà thờ
3 chai Hương quế để làm sạch đồ thờ !

Mời quý vị đăng ký theo tỉnh

Ninh Bình

Hà Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *