Từ thiện Văn hóa Orenji

Công đức chùa Quang Lộc đội 5 thôn Thạch Đà, Hà Nội

 Kiều Thị Hương đã thêm 4 ảnh mới — với Hoang Trung.

Em nhận được được nước thơm anh cúng dường Tam Bảo rồi nhé, sáng mai em sẽ mang lên chùa Quang Lộc đội 5 thôn 1 thạch đà. Cảm ơn anh đã phát Tâm, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho gia đình anh luôn mạnh khỏe hạnh phúc và an lạc. Chúc Cty Anh anh ngày càng phát triển vươn xa hơn nữa.
– Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành phật đạo.
Nam mô a di đà phật

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Leave a Reply