Đuổi muỗi

Đuổi muỗi tinh dầu sả chanh

⛈⛈Thời tiết mùa này muỗi đang phát triển, cả nước đang ra sức phòng chống sốt xuất huyết. Vậy tại sao mỗi gia đình không tự ngăn ngừa phòng chống ??
Vì sức khỏe cộng đồng và chung tay phòng chống sốt xuất huyết. Hãy cùng #Orenji đồng hành, lan tỏa đến mọi gia đình. ? ?

Nguồn: https://www.facebook.com/orenjidanang/photos/a.107122893966108/142267183785012/?type=3&theater