Hashtag Orenji

Hashtag là gì ?

Cách nhanh nhất để có đơn hàng Orenji

1. Hướng dẫn Hashtag

 https://www.youtube.com/watch?v=Rw6irhY5mT8

2. Hash tag là gì

  • Là ký hiệu riêng – bạn đặt hàng cho Facebook/google
  • Facebook coi Hashtag là nội dung quan trọng
  • Hash tag thành trào lưu và bạn bắt buộc phải theo
  • Hashtag giúp Đoàn kết đội nhóm
  • Điểm danh đồng đội => Hỗ trợ đại lý/ctv chưa đăng bài
  • Công ty đánh giá được chiến dịch đăng bài

3. Các loại Hash tag

Chiến dịch: 1 thùng bất kỳ tặng 15 chai lau sàn 100 ml

3.1.Hash tag công ty: #Orenji -> khách hàng nhận diện công ty

3.2.Hash tag sản phẩm:  -> khách hàng tham khảo

3.3.Hash tag chiến dịch: #Orenji15062022  -> công ty quản lý chung

3.4.Hash tag đội nhóm:  

3.5.Hash tag do Đại lý tự tạo để kiểm soát: #thoan_15062022

Quy định Hashtag

1 Nhiều sản phầm Orenji #orenji #LausanOrenji #DuoiMuoiOrenji #DanangOrenji #LaubepOrenji #TinhdauOrenji
2 Lau sàn tinh dầu Quế / Sả chanh #orenji #lausanNANO #LausanOrenji #LausanSachanhOrenji #LausanQueOrenji #LausanOrenji #ChongMuoiOrenji #DuoiMuoiSachanhOrenji
3 Lau sàn Robot Sả chanh #orenji #LausanNANO #LausanRobotOrenji #LausanRobotSachanhOrenji #DuoiMuoiOrenji #ChongMuoiOrenji #DuoiMuoiSachanhOrenji
4 Đa năng Que / Bạc Hà #orenji #KhumuiNANO #DanangOrenji #XitphongOrenji #KhumuiOrenji #TinhdauQue
5 Đuổi muỗi an toàn sả chanh #orenji #XitMuoiNANOSachanh #XitMuoiSachanh #XitMuoiOrenji #DuoiMuoiOrenji #ChongMuoiOrenji #DuoiMuoiSachanh
6 Lau khử mùi Toilet Sa chanh #orenji #ToiletOrenji #KhumuiNANO #KhumuiOrenji #DuoiMuoiOrenji #ChongMuoiOrenji #DuoiMuoiSachanhOrenji
7 Lau Bếp Cam #LaubepOrenji #KhumuiNANO #KhumuiOrenji #TinhdauCam
8 Lau đồ thờ tinh dầu quế #orenji #LauDothoOrenji #LauDothoQueOrenji #BaosaiDothoOrenji #TinhdauQue
9 Dầu gội trị gàu nấm Orenji #DaugoiOrenji #DaugoiTriGauNam #DaugoiHoahong
10 Xit khử mùi chân & nách 60 ml. #orenji #XitgiayOrenji #Xitnachorenji #Hoinach #Hethoinach
11 Tinh dầu #Orenji #TinhdauOrenji #TinhdauSa #TinhdauQue #TinhdauTram #TinhdauBacHa #TinhdauOaihương #TinhdauLavender #TinhdauCaphe #TinhdauBưởi

Orenji 17-6-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã mua sản phẩm