User data deletion

Lệnh gọi lại yêu cầu xóa dữ liệu

  1. Đăng nhập vào ứng dụng của bạn qua phương thức Đăng nhập bằng Facebook.
  2. Chuyển đến tab cài đặt Ứng dụng và trang web trên trang cá nhân Facebook của bạn: https://www.facebook.com/settings?tab=applications
  3. Gỡ ứng dụng.
  4. Nhấp vào liên kết Xem ứng dụng và trang web đã gỡ.
  5. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào nút Xem ở bên phải của ứng dụng.
  6. Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Gửi yêu cầu để kích hoạt lệnh gọi lại.

Ví dụ về Lệnh gọi lại yêu cầu xóa dữ liệu

Screenshot of app being removed via Apps and Websites page with Send Request button visible

Lệnh này sẽ tạo ra một lệnh POST kèm theo yêu cầu đã ký được gửi đến ứng dụng. Yêu cầu đã ký chứa ID người dùng trong ứng dụng để xác định người dùng đưa ra yêu cầu. Để xem ví dụ về cách phân tích cú pháp yêu cầu và cấu trúc của yêu cầu đã phân tích cú pháp, hãy xem phần sau.

Để phản hồi yêu cầu của người dùng, bạn phải xác nhận là đã nhận được yêu cầu xóa dữ liệu của người dùng thông qua các phương thức kỹ thuật mà chúng tôi cung cấp, đồng thời cung cấp liên kết và số xác nhận. Liên kết và số xác nhận phải cấp cho người dùng quyền truy cập vào nội dung giải thích về trạng thái của yêu cầu mà một người có thể đọc được, bao gồm bằng chứng hợp pháp cho bất kỳ lời từ chối xóa nào (trong đó tính hợp pháp sẽ khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và cách diễn giải chính sách trong từng trường hợp khi có liên quan đến các lý do đã nêu).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã mua sản phẩm